Veljeys

Nurinkääntymiä

Veljeys, tasa-arvo ja vapaus hukkuivat mm. Ranskan vallankumouksessa verivirtoihin. Veljeys muotoutui aateveljeilyksi ja edelleen katkeruuden ja vallanhimon siivittämien aatteellisten ja taloudellisten erojen kärjistämänä aseveljeydeksi ja veljessodaksi. Tasa-arvo toteutui siten, että päätään pidemmät katkaistiin kaulan kohdalta. Vapaus muuntui mielivallaksi sukeutuen lopulta hirmuvallaksi.

Veljeyden perusta

Veljeyden perustana on yhteinen syntyperä, sillä olemme syntyneet samasta Isästä, Jumalasta, kehityksen kentälle. Olemme jumal-syntyisiä, aineeseen puettuja henkiolentoja. Tämä on fyysillisen maailman ensimmäinen totuus. Koska olemme syntyperämme nojalla veljiä, olemme tasa-arvoisia. Olemme vapaita yrittämään parastamme.

Synnymme tänne yhtä köyhinä ja avuttomina eikä veljeys sulje pois sitä tosiasiaa, että olemme ruumiillisesti ja sielullisesti erilaisia. Olemme jokainen saman Elämän koulun oppilaita ollen sillä luokalla, missä kukin on. Nyt vielä vahvempi saattaa sortaa heikompaansa, mutta Elämässä vallitsee yleinen avunannon laki, jolloin on myös heitä, jotka tuota lakia noudattaen auttavat heikompiaan.

Veljeyden toteutus

H. P. Blavatsky esitti Teosofisen Seuran tehtävät seuraavasti:

1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin, katsomatta rotuun, väriin, tai uskontunnustukseen.

2. Edistää aarjalaisten ja muiden pyhien kirjoitusten, maailman uskontojen ja tieteiden tutkimista ja osoittaa vanhan aasialaisen kirjallisuuden arvo, kuten brahmalaisen, buddhalaisen ja zoroastrisen filosofisen kirjallisuuden.

3. Tutkia luonnon peitettyjä salaisuuksia kaikilta mahdollisilta puolilta ja erittäinkin ihmisessä piileviä psyykkisiä ja henkisiä voimia.

H. P. Blavatsky, Teosofian Avain, s. 54, vuoden 1925 painos.

Pekka Ervast on täydentänyt ja laajentanut em. ohjelmapykälät seuraaviksi:

Henkinen liike on

1. – – totuudenetsijäin järjestö, jonka jäsenet tunnustaen kaikkien ihmisten veljeyden katsomatta rotuun, väriin, kansallisuuteen, uskontunnustukseen, yhteiskunnalliseen asemaan, sukupuoleen tai muihin ulkonaisiin rajoituksiin, osoittavat toisilleen mitä suurinta suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä sekä pitävät totuutta korkeampana kaikkia uskontoja.

2. – – vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät totuuden ydintä, salaista jumalviisautta, mikä piilee kaikkien aikain uskonnoissa, mytologioissa, filosofisissa ja tieteellisissä järjestelmissä.

3. – – renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa ja sen jäsenet etsivät ikuiseen elämään vievää tietä, joka kasvattaa ja kehittää ihmisessä veljeyden henkeä.