Uskonpuhdistus

Usko ja uskonto

Kukin voi puhdistaa vain oman uskonsa.

Uskonnon puhdistaminen on puolestaan alkuperästään madallutetun uskonnon puhdistamista ko. uskonnon julistajan alkuperäisten opetusten mukaiseksi.

Uskonnon puhdistaminen tapahtuisi luontevimmin niin, että ko. uskonnon viranhaltijat, joiden huulilta uskonnon julistajan nimi kaikuu, perehtyisivät uskonnon julistajan opetuksiin ja opastaisivat kuulijoitaan ne ohjenuorana, esim. kristinuskoa Jeesus Kristuksen opetusten eikä Mooseksen opetusten mukaisesti.

"Ulkopuoliset" voivat puhdistaa uskontoa samoin: kristikunta perehtymällä kristinuskon alkuperäisiin opetuksiin, kuvaamalla kristikunnassa vallitsevia käsityksiä esimerkiksi lehtiartikkeleiden, kirjallisuuden ja esitelmien avulla ja tuomalla samalla esiin Jeesus Kristuksen näkökannan kyseisiin asioihin.

Uskontojen madalluttaminen

Uskonnot ovat madallutetut alkuperästään mm. seuraavin keinoin:
– Ihmisyyttä esiin tuovia opetuksia on pidetty liian vaativina, joten niiden on väitetty olevan epäkäyännöllisiä tai niiden on selitetty olevan vertauskuvia tai opetukset on suorastaan kielletty...
– Uskonnon julistajan nimissä, jumalan sanana, pyhyyden verhoon käärittynä on julkaistu omia pykäliä, "totuuksia", dogmeja... jotka saattavat kuvastaa vain julkaisijoiden pyrkimyksiä, kuten vallan-, kunnian- ja rahanhimoa.
– On kielletty järjen käyttö ja vaadittu sokeaa uskoa. Opetukset ovat ovat ristiriitaisia, siis järjettömiä, ja ihmisiä on sitten vaivutettu tunneperäiseen hartauteen samalla kun heitä on peloteltu kuvitteellisella ikuisella helvetillä.
– Uskontona pidetään seremonioiden katselua ja niihin osaa ottamista ja tätä sanotaan jumalanpalvelukseksi.
– On selitetty tiedon alueelle kuuluvien asioiden olevan uskon asioita, kuten historialliset tapahtumat tai kuolemaan liittyvät luonnonlait. Eivä ne uskomuksista riipu eivätkä muuksi muutu. Niitä on tutkittava ainakin järkeä käyttäen.
– Ihmisuhri, kuten ns. kristinuskossa Jeesuksen teloitus Golgatalla. Tuon pappisjuonittelun ja kansan kiihotuksen keinoin toteutetun oikeusmurhan (mm. Mark. 15:7–15, Luuk. 23:25) sanotaan olevan jopa autuutemme ehto. Tämä tahallinen miestappo on tukena sotilasuhrille – sodan tukemisesta esimerkkinä kirkoissa jumalan nimiin vannotetut sotilasvalat – joka käytäntö on johtanut ja johtaa valtaviin ihmisuhreihin.

Miten paljon kristillisten kirkkojen johtajat voisivatkaan ihmiskuntaa auttaa kieltämällä selkeäsanaisesti sodan, ihmiskunnan suurimman omatekoisen vitsauksen, koneellisen murhaamisen – ja jos Jeesus Kristuksen opetukset tuntuvat liian vaativilta, niin vedota ja tukeutua, koska Mooseksen opetuksia tuodaan muutoinkin esiin, hänen selkeääkin selkeämpään "älä tapa" käskyyn.

Uskonpuhdistus

Jokainen uskonto on alkuperäisessä puhtaudessa ollessaan opastanut aikalaisiaan elämään vallitsevia oloja inhimillisemmin. Kaikki suurimmat uskonnot ovat oksia samasta puusta ja ovat valaisseet asioita eri puoliltaan samalla toisaan täydentäen ja yhä syvemmin ja syvemmin elämän perusteisiin paneutuen. Tämän osoittaa vertailevat uskontotutkimukset. Uskonnot eivät kilpaile keskenään, vaan jokaisessa uskonnossa etsitään Jumalaa, olemassaolon syntysanaa, Kristusta ja ihmisyyttä.

Elämme ns. kristikunnassa, joten olisi luontevaa että puhdistaisimme omaa uskontoamme sen mukaiseksi, jollaisena se Jeesus Kristuksen suusta lähti. Siinä syvälle uurtavana puhdistettavana kohteena on väkivallasta, etenkin sodan ihannoinnista ja sodasta luopuminen. Mitä tilalle? Totuus.

On luovuttava epätodesta aloittaen karkeimmista vääristymistä. Kristitty, kun luopuu sodasta, voi uudestisyntyä ottamalla oppaaksi sen Isän periaatteita, joka kehotti rakastamaan vihollisiakin. (Matt. V–VII luvut.) Tämän kaltaiset opetukset kuvaavat niitä periaatteita, joille Jeesus Kristus julistamansa uuden uskonnon rakensi. Tuo perusta on järkevä, rakkaudellinen, totuuteen ja tosiasioihin tukeutuva, ihmisystävällinen.

Pekka Ervast on kirjassaan Suuret uskonnot tuonut esille kaikkien suurimpien uskontojen ylevyyden.

Kristosofisessa kirjallisuudessa käsitellään monipuolisesti ja arvostaen tunnettujen sekä osin unhoon jääneiden uskontojen alkuperäisiä opetuksia sekä valaistaan hyvin perusteellisesti ja eri puolilta niitä opetuksia, joita Jeesus Kristus esitti.