Toiminta

Ei taistellen, vaan voittaen

Kristosofiassa esitellään Gautama Buddhan ja Jeesus Kristuksen, Mooseksen, Pythagoraan, Zarathustran, Väinämöisen, Pekka Ervastin, J. R. Hannulan, Väinö Lehtosen... antamia elämänohjeita ja pyritään niitä noudattamaan. Heistä jokainen on opastanut ja opastaa meitä ihmisyyteen.

Sota, koneellinen murhaaminen on ihmiskunnan suurin vitsaus ollen sekä moraalin että järjen vararikko. Sotastrategioita on jo riittävästi, joten niitä ei tarvitse enää lisää ideoida. Kristosofiassa keskitytään uhkakuvien luomisen asemasta rakentaviin, keskinäistä yhteiseloa tukeviin ratkaisuihin, esitelmöidään niistä ja puetaan niitä mm. kirjalliseen, runolliseen ja sävelten asuun – julkaistaan tällaista tietoutta. Eteen päin elävän mieli.

Mitä pahaan tulee, siltä ei ummisteta silmiä. Maailmassa on paljon keskeneräisyyttä ja sitä käsitellään totuuden ja valheen tasolla, objektiivisesti, selkeäsanaisesti ymmärrystä valaisten, henkilökohtaisuuksiin puuttumatta. Pahaa ei tule vastustaa, se saa jäädä surkastumaan ravinnon puutteeseen, mutta virheet on luonnollisesti korjattava.

Kristosofiassa pidetään rauhanomaisia ratkaisumalleja esillä, mutta ketään ei voida yllyttää saati kannustaa valintoihin. Jokainen yksilö ratkaisee suhteensa väkivaltaan ja muihin aatteellisiin asioihin itsenäisesti, sisimpäänsä, jumalaansa tukeutuen.

Asioiden esitystapa

Asioita esitetään aivan kuin ilmaan. Kukin voi hyväksyä esitetystä täysin vapaasti järkeväksi ja hyväksi ymmärtämänsä. Totuus ei löydy kiistellen eikä väitellen, ei toisia nujertaen, vaan asioihin syventymällä.

Kristosofisia kirjoja lukiessaan voi niissä esitettyyn perehtyä rauhassa altistumatta toisten vaikutuksille. Tuolloin asioihin voi syventyä rauhassa totuudenkaipuunsa kannustamana. Samoin on esitelmätilaisuuksien laita, esitelmöitsijä esittää sanottavansa ja kuulijat ottavat siitä vastaan parhaaksi ymmärtämänsä.

Yhteisö ja sen toiminta

Kristosofia on vapaa aatteellinen yhteisö. Jäsenluetteloita ei ole. Työ on vapaaehtoista, yksilön omasta aloitteesta lähtevää, itsenäistä ja vastuullista.

Joillakin paikkakunnilla on rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka hallinnoivat työtiloja; myös kirjallisuuden ja aikakauslehden kustantamisesta huolehtii rekisteröity yhdistys.

Talvisin järjestetään monilla paikkakunnilla esitelmätilaisuuksia. Yleisöä niihin kutsutaan mm. sanomalehti-ilmoituksin. Esitelmöitsijä on laatinut valitsemastaan kristosofiseen elämänymmärrykseen liittyvästä aiheesta noin 45 min pituisen esitelmän ja vastaa sen sisällöstä. Esitelmien aihealue on monipuolinen, tässä yksi esimerkki. Tilaisuuden päätyttyä voi ostaa kirjoja tai sitten vaan poistua. Pääsymaksu on vapaaehtoinen.

Taiteellisella puolella kristosofiassa on runoja, näytelmiä ja musiikkia, myös muutamia romaaneja. Kuoro elävöittää yhteisiä tilaisuuksia sävelten ja sanojen siivin. Kuoro myös konsertoi ja esityksistä on tehty äänitteitä.

Kirjallisuus ja aikakauslehti

Kristosofisen kirjallisuuden rungon ja samalla kristosofisen elämänymmärryksen "rungon" muodostavat H. P. Blavatskyn, Pekka Ervastin, J. R. Hannulan ja Väinö Lehtosen teokset, joita on yhteensä noin 200 kpl. Kirjoissa esitetty on ristiriidatonta.

Kristosofian, kuten myös kristosofisessa kirjallisuudessa, esitelmissä ja aikakauslehdessä esitettyjen ajatusten ja tekojen moraalisena mittapuuna on Vuorisaarna ja metafyysillisenä mittapuuna H. P. Blavatskyn julistama teosofinen sanoma.

Aikakauslehti Kristosofi www.kristosofi.fi ilmestyy 10:nä numerona vuodessa. Artikkelit ovat kristosofiseen työhön osallistuvien henkilöiden kirjoittamia niistä omista löydöistään, joita kukin tahtoo esiin tuoda.