Aseettomuus

Uskontojen perustajat ovat selväsanaisesti kieltäneet sodan:

– Mooses käski yksiselitteisesti: "älä tapa".

– Gautama Buddhan seuraajat lupasivat: "minä lupaan noudattaa käskyä olla tappamatta yhtään elävää olentoa".

– Jeesus Kristus palauttaa vuorisaarnan ensimmäisessä käskyssä kristikunnan mieleen Mooseksen "älä tapa" -käskyn ja opastaa, ettei saa edes vihastua.

– Autuuden julistuksissa opastetaan mm. lempeään rauhan rakentamiseen.

– Vuorisaarnan neljäs käsky alkaa: "Te olette kuulleet sanotuksi: 'silmä silmästä ja hammas hampaasta'. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan – –".

– Vuorisaarnan viidennessä käskyssä kehotetaan rakastamaan vihollisiakin.

Vanhan liiton korkein saavutus on sotimattomuus (älä tapa). Kristikunta elää yhä Vanhassa liitossa sotineen ja muine hirmutekoineen.

Kristinusko alkaa sotimattomuudesta.

Sota- ja väkivaltakysymyksen ratkaisu ei ole joukkopoliittinen vaan yksilöllinen. Aseettomuuteen ei voi ketään kannustaa saati yllyttää. Kukin yksilö ratkaisee suhteensa väkivaltaan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tukeutuen järkeensä ja omaantuntoonsa. Kristitty ei sodi.

Aseettomuus ja nykykäytäntö:

Kristikunta on kääntänyt Jeesuksen opetukset vastakohdikseen. Esimerkki: Suomen – valtion, joka kutsuu itseään kristityksi – valtiokirkoissa vannotetaan nuorukaisia niin käskettäessä tappamaan ihmisiä, vastoin Jeesus Kristuksen 3. käskyä: "älkää ensinkään vannoko". (Matt. 5:34.)

Jeesus kuvaa aikalaistensa isää mm. näin:
Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. (Joh. 8:44.)

Jeesus kuvaa Isäänsä mm. seuraavin sanoin:
– – hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. (Matt. 5:45.)

Edellä olevat ovat kristinuskon julistajan kirjaimellisia sanoja niiden Uudessa testamentissa olevien dokumenttien mukaan, joita käytössämme on.

Väinö Lehtonen, Vaeltajan viesti
Artikkeleita aseettomuudesta

Kansamme henkinen tehtävä
Suomen tehtävä on täydellinen aseistariisuutuminen
Kunnian koulu
Väinämöinen ja maailmanuskonto
Aika tulee hieman vakavammaksi
Sukuvoima ja sota
Itsenäisyytemme