Aseettomuus

Uskonnot ja aseettomuus

Uskontojen perustajat ovat selväsanaisesti kieltäneet sodan:

– Mooses käski yksiselitteisesti: "älä tapa" – ilman poikkeuksia, selittelyjä, verukkeita...

– Gautama Buddha opasti ensimmäisessä käskyssään seuraajiaan lupaamaan: "minä lupaan noudattaa käskyä olla tappamatta yhtään elävää olentoa".

– Jeesus Kristus palauttaa vuorisaarnan ensimmäisessä käskyssä sekä aikalaistensa että kristikunnan mieleen Mooseksen "älä tapa" -käskyn ja syvenevästi opastaa, ettei saa edes vihastua.

– Autuuden julistuksissa Jeesus opastaa mm. oikeamielisyyteen ja lempeään rauhan rakentamiseen.

– Vuorisaarnan viidennessä käskyssä Jeesus kehottaa rakastamaan vihollisiakin.

– Vuorisaarnan neljäs käsky alkaa: "Te olette kuulleet sanotuksi: 'silmä silmästä ja hammas hampaasta'. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan – –".

Vanhan liiton korkein saavutus on sotimattomuus (älä tapa). Kristikunta elää yhä Vanhassa liitossa sotineen ja muine hirmutekoineen.

Uusi liitto, kristinusko, alkaa sotimattomuudesta.

Väkivaltakysymyksen ratkaisu ei ole joukkopoliittinen vaan yksilöllinen. Aseettomuusratkaisuun ei voi ketään kannustaa saati yllyttää. Uskontojen perustajien antamia, myös sotimattomuuteen liittyviä elämänohjeita voi ja tuleekin pitää esillä. Kukin yksilö ratkaisee suhteensa väkivaltaan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tukeutuen järkeensä sekä itsessä olevaan parhaimpaan. Kristitty ei sodi.

Aseettomuus ja käytäntö

Kristikunta on kääntänyt Jeesuksen opetukset vastakohdikseen. Yksi esimerkki: Suomen – valtion, joka kutsuu itseään kristityksi – sen valtiokirkoissa vannotetaan nuorukaisia niin käskettäessä tappamaan ihmisiä, vastoin Jeesus Kristuksen selkeääkin selkeämpää kieltoa: "älkää ensinkään vannoko". (Matt. 5:34.)

Jeesus kuvasi aikalaistensa isää mm. näin:
Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. (Joh. 8:44.)

Jeesus kuvaa Isäänsä, jonka kanssa hän sanoo olevansa yhtä, mm. seuraavin sanoin:
– – hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin, sekä opastaa heitä, joilla on korvat kuulla: Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on. (Matt. 5:45.)

Nämä ovat kristinuskon julistajan kirjaimellisia sanoja niiden Uudessa testamentissa olevien dokumenttien mukaan, joita käytössämme on.

Väinö Lehtonen, Vaeltajan viesti
Artikkeleita aseettomuudesta

Kansamme henkinen tehtävä
Suomen tehtävä on täydellinen aseistariisuutuminen
Kunnian koulu
Väinämöinen ja maailmanuskonto
Aika tulee hieman vakavammaksi
Sukuvoima ja sota
Itsenäisyytemme