J. R. Hannula, Kysymyksiä ja vastauksia XIILisää kysymyksiä
Esimerkki kysymys-vastaus parista

Kysymys:
Miksi ei teosofis-kristosofista sanomaa julisteta radiossa?

Vastaus:
Yksinkertaisesti siksi, että radiokaan ei ole vielä vapaa kulttuuritekijä, vaan se alistuu kirkollis-militaristisen hengen määräyksiin. Mutta meidän on tehtävä teosofis-kristosofista kasvatus- ja valistustyötä siten kuin milloinkin mahdollista on. Siten kaikki menee hapatuksen tavoin.
(XII/232.)