J. R. Hannula, Kysymyksiä ja vastauksia XLisää kysymyksiä
Esimerkki kysymys-vastaus parista

Kysymys:
Teosofia – niinkuin kyllä Jeesus Kristuskin – opettaa, että ihminen on vastuullinen olento. Mutta eikö hänen tietämättömyytensä elämän totuuksista jonkin verran lievennä hänen vastuutaan?

Vastaus:
Kyllä siinä tapauksessa, että tietämättömyys on todellista, luonnollista. Mutta jos ihminen tahallaan tahtoo pysyä tietämättömänä, tekee hän laiminlyönnin, ja on vastuussa siitä. Sanotaan kyllä: kellä vähän on, häneltä vähän vaaditaan, kellä enemmän on, häneltä enemmän vaaditaan. Mutta keinottelu ei elämän edessä auta, elämä ottaa kaiken todesta.
(X/18.)