J. R. Hannula, Kysymyksiä ja vastauksia VLisää kysymyksiä
Esimerkki kysymys-vastaus parista

Kysymys:
Kirjassaan "Gnostikot" P. E. sanoo, että psyykkisyys pyrki esille Paavalin johtamassa virtauksessa. Miksi niin?

Vastaus:
Meidän taivaallinen ihmisemme on Jumalan kolmen virtauksen eli emanation ilmennys, ylhäältäpäin: aatmaa, buddhi, manas. Niitä vastaavat kolme tyypillistä apostolia: Pietari, Paavali, Johannes. Näissä vaanii alempi kolminaisuus. Pietari-virtauksessa vaanii vallanhimo, saatana, Paavali-virtauksessa sokea usko, ahriman, Johannes-virtauksessa turha pohdiskelu, lusifer.
    Mutta meidän tulee kieltäytyä noista kiusauksista. Jeesukselta ja Pekka Ervastilta saamme yhtenäisen elämänkäsityksen. Syventyessämme Pekka Ervastin uudistamaan Vuorisaarnaan ja seuratessamme sen käytännöllisiä neuvoja, meillä on entistä suuremmat mahdollisuudet voittaa nuo kiusaukset. Mutta kaikki on työn ja ponnistuksen takana.
(V/83.)