Kristosofisia esitelmiä, syksy 2022
LAHTI, Puistokatu 9, (PHN:n huoneisto)
Esitelmät alkavat klo 13

Pvm. Esitelmöitsijä Esitelmän aihe
2.10. Sinikka Kesävuori Onko elämä tarkoituksetonta?
9.10. Timo Muurinen Etsikää ensin Taivasten valtakuntaa
23.10. Anneli Vasala Järki
20.11. Hilkka Lampinen Kristosofinen elämänymmärrys
27.11. Jouko Sorvali Minuuden arvoitus
18.12. Tapani Pentsinen Kaikki virtaa