Jos Kristusta seuraisin?, J. R. Hannula      
Jos Kristusta seuraisin?

Ennenkuin mikään kirkkokunta, seura tai ryhmä voisi kutsua itseään kristilliseksi, täytyisi sen ensin tunnustaa Jeesuksen Kristuksen käskyt:
1. Älä tapa, älä vihastu veljeesi.
2. Älä tee aviorikoista, älä sydämessäsi himoitse toista sukupuolta.
3. Älkää ollenkaan vannoko, vaan puhukaa totta sinään.
4. Älkää tehkö pahalle vastarintaa.
5. Rakastakaa vihollisiannekin ja rukoilkaa niidenkin puolesta, jotka teitä vainoavat.
      Jos edes kirkot itse, jos edes papit ja piispat ja paavit ja patriarkat olisivat tunnustaneet nämä Mestarin käskyt ja totelleet niitä, niin olisi Euroopan historia varmaankin ollut toisenlainen.

Jos Kristusta seuraisin?
(1. painos 1925; 2. painos 1946).